På svenska

De unga i tiden – en kvalitativ uppföljningsstudie om ungdomar i Finland

Projektet startade på vår 2015 av Ungdomsforskningsnätet tillsammans med Helsingfors Universitet och Östra Finlands Universitet. Vi har under projektets gång rekryterat 125 ungdomar från fem olika orten runtom i Finland. Deras bakgrund varierar, och de representerar olika språkgrupper och etnicitet. Syftet är att följa dessa ungdomars livsbanor för tio år.

Målet är att producera information som har betydelse också för ungdomspolitisk beslutsfattandet och för de professionella i ungdomssektoren, och att ge ungdomar möjligheter att lyfta upp saker och synpunkter som är viktiga för dem.

Fem forskningsorten är:

*Huvudstadstrakten: några socialt och etniskt varierande förstad (Södra Finland)

*En välmående, tvåspråkig liten stad nära en storstad:  (Västra Finland)

*En avlägsen liten ort som har mött strukturella förändringar: socialt varierande, arbetarklassmiljö (Östra Finland)

*En liten ort inom landsbydgen, långt från städer: socialt rätt homogen (Västra Finland)

*En större stad i norra Finland: etniskt och socialt varierande förort (Norra Finland)

Våra forskningsfrågor är många, men de främsta gäller olika uppväxtmiljöers och möjligheters påverkan ungdomars livslopp i dagens Finland. Vi analyserar också, på vilka grunder unga människor från olika bakgrunder gör deras val gällande skolning, arbete och andra livssektorer. Hur formas deras skolningsvägar? Vi är intresserade av hurdana dimensioner av gemenskap och division man kan finna bland ungdomar, och hurdana relationer de har till samhällets institutioner.

Våra forskningstemor under det första projektåret har varit följande: Vardag, sociala relationer, relation till bostadsort, fritidsaktiviteter, studier och arbete, livslopp och framtidsplaner.

Vi använder många forskningsmetoder, i huvudrollen participatöriska, kvalitativa metoder: intervjuer, visuella och konstnärliga metoder, interaktiva kartor osv.  Etiska frågor ägnas speciell uppmärksamhet i projektet, och deltagarnas anonymitet behålls aktsamt.

De unga i tiden är en nätverks-aktig, paraply-aktig forskningsprojekt: alla forskare samlar material tillsammans och använder materialet för olika forskningsintressen.

****

Koordinatörer:

Specialforskare Sinikka Aapola-Kari (ansvarig forskare) och forskningschef Kaisa Vehkalahti.

Medverkande forskare:

Ungdomsforskningsnätverket: Sanna Aaltonen, Tommi Hoikkala, Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi

Helsingfors universitet: Tarja Tolonen och Matilda Wrede-Jäntti

Östra Finlands universitet: Päivi Armila, Mari Käyhkö, Ville Pöysä

Kontakt-info:

Sinikka Aapola-Kari
Ungdomsforskningsnätverket
Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors
e-post: sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi
tel. 044-416 5303