Julkaisut

Hanketiimin tutkijat ovat jo hyödyntäneet hankkeessa tuotettua aineistoa ja julkaisseet ensimmäisiä analyysejaan. Hankkeen tutkijat ovat myös esitelleet tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä useissa tieteellisissä konferensseissa.

Julkaisuja ilmestyy syksyn 2016 aikana lisää, ja niiden tiedot lisätään hankkeen sivuille.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja (täydentyy)

Armila, Päivi (2016): Hylkysyrjäläisnuorten arjen rytmit ja piirit. Teoksessa: Armila, Päivi – Halonen, Terhi – Käyhkö, Mari (toim.): Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 178, sarja Liike. Unigrafia, Helsinki.

Armila, Päivi (2016): Mukaan matkojenkin päästä? Kilometrien kirot ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Verkkojulkaisusarjassa Näkökulmia. Pekkarinen, Elina – Aapola-Kari, Sinikka (toim.): Nuoruus hallitusohjelmassa.

Hankkeeseen liittyviä esitelmiä konferensseissa (täydentyy)

Aapola-Kari, Sinikka – Tolonen, Tarja with Pöysä, Ville – Kivijärvi, Antti – Vehkalahti, Kaisa – Wrede-Jäntti, Matilda (2016): Sata tapaa aloittaa tutkimus – Nuorten sitouttamisen haaste seurantatutkimuksessa. Sosiologipäivät, Jyväskylän yliopisto 17.3.2016

Aapola-Kari, Sinikka – Tolonen, Tarja – Vehkalahti, Kaisa with Pöysä, Ville – Kivijärvi, Antti – Wrede-Jäntti, Matilda (2016): A hundred ways to start a research project –  the handicraft of involving young people in a qualitative longitudinal research  project. Nordic Youth Research Information Symposium, University West, Trollhättan 15.6.2016.

Aapola-Kari, Sinikka (2016): Fragmented Narratives – Young People Talk about Parents’ Divorce and Life Thereafter. Nordic Sociology Conference, University of Helsinki, 13.8.2016.

Armila, Päivi – Pöysä, Ville – Käyhkö, Mari (2016): In the middle of nowhere? Young life in the Finnish double-periphery. Nordic Youth Research Information Symposium, University West, Trollhättan 15.6.2016.

Haastattelut

Syrjäseutujen nuoria tutkitaan 8.-luokkalaisista nuoriksi aikuisiksiKarjalainen 12.12.2016.