Info

Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen vuoden ajan. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeen tavoitteena on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa. Hankkeessa rakennettavaan seurantajärjestelmään liitetään myös määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa.

Hankkeen käynnistysvaihe kestää vuoden 2016 loppuun ja sitä rahoittaa OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue. Hankkeen seurantaa on tarkoitus jatkaa vähintään vuoteen 2025.


Nuoret ajassa -tutkimushanke on sateenvarjohanke, jossa työskentelee noin kymmenen tutkijaa, joista osa on Nuorisotutkimusverkoston omia tutkijoita, ja muut ovat Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston henkilökuntaa. Kaikilla tutkijoilla on omat tutkimusintressinsä, mutta he kartuttavat hankkeen yhteistä aineistopankkia.

Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä koordinaattorin lisäksi mm. seuraavat tutkijat:

 • Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto – Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
 • Päivi Armila, ISY – Itä-Suomen tiimi
 • Tomi Kiilakoski, NTV – Pohjois-Suomen tiimi
 • Antti Kivijärvi, NTV – Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
 • Mari Käyhkö, ISY – Itä-Suomen tiimi
 • Elina Pekkarinen, NTV
 • Ville Pöysä, ISY – Itä-Suomen tiimi
 • Leena Suurpää, NTV – Pääkaupunkiseudun ruotsinkielinen tiimi
 • Tarja Tolonen, HY – Pääkaupunkiseudun suomenkielinen tiimi
 • Kaisa Vehkalahti, NTV – Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen tiimit
 • Matilda Wrede-Jäntti, HY /NTV – Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen ruotsinkielinen tiimi

Hankkeeseen voidaan ottaa myös opinnäytetyön tekijöitä. Tällä hetkellä tohtorikoulutettava Ville Pöysä tekee hankkeessa väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.